Екологія людини та її значення

Posted by on

Екологія

Коли буде зрубано останнє дерево, коли буде отруєна остання річка, коли буде спіймана остання пташка, – тільки тоді ви зрозумієте, що гроші не можна їсти! (Індіанське прислів’я).

Екологія людини – це вивчення взаємодій людини з навколишнім середовищем. Ключові аспекти екології людини – це демографія, використання ресурсів, вплив навколишнього середовища на здоров’я і суспільство, а також вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Всі ці предмети тісно пов’язані між собою, оскільки зростаюче населення людей вимагає більше ресурсів, експлуатація і використання яких завдають все більшої шкоди навколишньому середовищу. Однак деякі моделі використання та зловживання ресурсами і якості навколишнього середовища явно більш руйнівні, ніж інші. Важливою метою екології людини є виявлення причин патологічної взаємодії людини з навколишнім середовищем, яка його підтримує і всіх інших видів. Як тільки цей деструктивний синдром буде ясно зрозумілий, стане можливим розробити кращі шляхи розвитку стійких людських суспільств.

Демографія людини – це вивчення змін в людському населенні і факторів, які викликають ці зміни. Основна увага в цій важливій темі приділяється значному збільшенню чисельності населення за останні кілька тисячоліть, але особливо за останні кілька століть. Населення людей перевищило шість мільярдів в 1999 році; це, ймовірно, більше особин, ніж будь-який інший вид великої тварини будь-коли мав на Землі. Зростання чисельності населення стало можливим завдяки технологічним і культурним інноваціям, які дозволили більш ефективно використовувати природні ресурси, а також завдяки досягненням в області медицини і санітарії, які призвели до зниження показників смертності, пов’язаних з епідемічними захворюваннями.

Люди та їх суспільства мають абсолютну залежність від природних ресурсів для забезпечення енергією, їжею і матеріалами. Деякі ресурси, такі як метали і викопне паливо, можуть бути здобуті лише тому, що вони присутні в обмеженій кількості, яка зменшується у міру їх використання. Інші ресурси, такі як ліси, тварини, сільськогосподарські грунти, а також чисте повітря і вода, є потенційно поновлюваними, і при розумному використанні вони можуть підтримувати стійку економіку і суспільство в довгостроковій перспективі. Однак люди зазвичай надмірно експлуатують потенційно відновлювані природні ресурси. Цей загальний синдром деградації ресурсів є одним з найбільш важливих аспектів екологічної кризи і являє собою серйозну перешкоду для досягнення стійкої людської економіки.

Важливим напрямком діяльності екологів є з’ясування причин цієї звичної надмірної експлуатації, щоб потенційно відновлювані ресурси могли використовуватися більш розумними способами. Здебільшого здається, що деградація ресурсів викликана бажанням окремих осіб, корпорацій і товариств отримувати короткострокові прибутки і багатство, навіть якщо це відбувається за рахунок довгострокового, іноді незворотного збитку, нанесеного ресурсам і якості навколишнього середовища. Проблема ускладнюється характером володіння певними ресурсами, зокрема ресурсами спільної власності, з яких корисливі особи або компанії можуть отримувати короткостроковий прибуток за рахунок надмірної експлуатації, в той час як витрати, пов’язані з цим, завдають шкоди ресурсам і якості навколишнього середовища для всього людського суспільства в цілому. Яскравий приклад для нашої країни України такої деструктивної діяльності – це вирубка карпатських лісів.

вирубка карпатських лісів

Екологи також стурбовані іншими екологічними наслідками людської діяльності, такими як забруднення навколишнього середовища, вимирання цілих видів тварин, втрата природних екосистем та інші важливі проблеми. Ці збитки мають вирішальне значення, оскільки вони побічно впливають на доступність ресурсів для людей, в той же час погіршуючи якість життя різними іншими способами. Не менш важливим є збиток, заподіяний іншим видам і екологічним цінностям, які мають внутрішню (або існуючу) цінність незалежно від будь-якої передбачуваної цінності, яку вони можуть мати для людей.

Екологи намагаються зрозуміти різні зв’язки між людьми та екосистемами, які їх підтримують. Це робиться для того, щоб зрозуміти причини збитку, що завдається діяльністю людини навколишньому середовищу і ресурсам, та знайти способи пом’якшення або запобігання цій деградації до того, як масштаби і інтенсивність екологічної кризи стануть по-справжньому трагічними.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers