Загадка скульптури племен Малої Сиї

Posted by on

первісна скульптура

Безумовно, важливі відомості про «господарів звірів» або матерів-прародительок сибірських народів. І тим не менш для вирішення центральної проблеми — інтерпретації суті цього способу — слід насамперед спрямувати свої пошуки на південь Азії, Індію, країну класичних по яскравості образів великих прародительок, до цього закликають всі ті незвичайні і надзвичайно характерні риси самої скульптури.

Серед численних матерів індуїстського пантеону, враховуючи незвичайність вигляду совоголової істоти з Малої Сиї, особливу увагу привертає Велика Калі («Чорна»), Це один з самих давніх, архаїчних образів. Головне, що вражає в її зовнішності — це двостатевість Калі. Вона гармонійно поєднувала в собі два визначальних початки, жіночого і чоловічого, що обумовлюють при з’єднанні їх появі Всесвіту, всього сущого в ньому і, зокрема, на Землі. Ця суперечливість характерна і для інших особливостей Калі.

Богиня Кали

З одного боку, це була богиня, яка відрізняється незвичайною, сліпучою, захоплюючою всіх красою, перед якою неможливо встояти ні богам, ні демонам. З іншого — не має в індуїстському пантеоні жіночого божества більш потворного, огидного і страхітливого по виду. В страхітливій своїй іпостасі Калі зображувалася з кровожерливо й широко розкритою пащею, оскаленою страшними іклами. Вогняне дихання, що виривалося з пащі, породжувало безліч грізних воїнів, помічників богині в битвах з особливо грізними демонами, здолати яких не могли інші боги, навіть наймогутніші. З рота у Калі звішувався язик, а вирячені очі довершували цей страшний образ, що вселяє жах і відразу.

Які почуття відображало її обличчя, неможливо висловити певними словами, оскільки стани Калі були непостійними і взаємовиключними. В одну і ту ж мить вона випромінювала спопеляючий гнів і радість, холодну байдужість і відверте здивування, знущальний сміх і сердечне співчуття. Калі — чорна, але одночасно вона біла, нестерпна для очей сліпуче яскрава і блискуча, до того ж переливчаста, як веселка. Тіло її могло бути покрито або однотонним червоним одягом або строкатою тигровою шкурою. Шию Калі прикрашали або гірлянди нев’янучий ніжних лотосів, або зв’язка мертвих черепів. Форми богині круглі, шкіра шовковиста та ніжна, як пелюстка лотоса, але одночасно її тіло зображувалося висохлим, з виступаючими кістками ключиць і ребер. Калі ніжна, витончена і легка, але в той же час величезна, при русі її коливалася земля і «підземні світи», а з горла виривався страшний і грізний рев, який потрясав землю, усі світи, проникаючи у всі сфери. Як невиразний гул, бойовий клич Калі досягав навіть найвіддаленіших куточків Всесвіту.

Богиня Калі

Незвичайність вигляду Калі наголошувалася, крім того, блискучою діадемою на голові, безліччю рук. розкриті долоні яких закривали все небо. Щоправда, здебільшого рук було вісімнадцять, вісім або навіть дві, але тоді кожна з них страхітливо звивалася, як змія, і це був символ родючості, смерті і жаху. Частини тіла великої богині-матері втілювали всіх інших богів і весь навколишній світ, який був зобов’язаний їй своїм існуванням, бо вона породила його. Калі — загальна прародителька. Люди, тварини і рослини — її діти, так само як боги і навіть демони.

Цілком очевидно, що для єдиного вигляду богині характерно поєднання страхітливих рис з приємними і милостивими і що це — звичайна особливість найдавніших міфологічних персонажів.

Так виглядає ця богиня, одна з найбільш архаїчних великих богинь-матерів півдня Азії, при осмисленні міфологічних текстів і самих архаїчних за характером народних релігійних уявлень. А що якщо спробувати всі ці знання обережно екстраполювати на палеолітичну епоху, щоб зрозуміти глибинні витоки, а також зміст цього виняткового по значимості образу з Малої Сиї? Адже зображення народжуючої істоти викликає винятковий інтерес, перш за все, саме тому, що характерні риси скульптури, мабуть, вперше відкрили можливість для спокійної виправданості такого роду зіставлень і екстраполяцій.

Вагітність сивоголової істоти, безсумнівно, відображає коло найважливіших за значенням уявлень, пов’язаних з культурами родючості та іншими тісно переплетеними з ними ідеями. До ряду їх в першу чергу відносяться думки про жіноче начало як про основоположне у світі, як про справжній початок початків: втілення творчих і продуктивних сил природи, родючості в цілому, материнства, життя, життєвої сили і народження живого. У той же час совоголова істота могла сприйматися як покровителька природи, яка забезпечує родючість всього сущого на Землі, як загальна прародителька людей і тварин, які поєднувалися з нею (орел і черепаха, наприклад), «хазяйка» життя, покровителька шлюбу і сім’ї, дітей та вагітних жінок. Така мати-прародителька могла сприяти продовженню роду, вона дарувала потомство, полегшувала пологи, зціляла хвороби, протегувала мешканцям кожної оселі і всього поселення в цілому.

Мати-прародителька з Малої Сиї, очевидно, являла собою втілення всього навколишнього світу, оскільки вона, судячи з її синкретичності, і була цим світом, який породжувався нею ж самою. У зв’язку з цим неможливо не згадати великих матерів міфологічної Індії, які вважалися прародительками, покровительницями і повелительками Всесвіту, «господинями» Світової гори і Життя, народженими в полум’ї первозданними істотами, що виникли з нічого.

Своєрідність совоголової прародительки при порівнянні її з європейськими скульптурами, гравірованими та барельєфними зображеннями жінки, свідчить про глибоку, по суті вихідну архаїчність і старовину вигляду її. Зооантропоморфна скульптура Малої Сиї — єдина у своєму роді — ідея образу прародительки і родючості, народження і життя знайшла в ній втілення у формах, несподівано і дуже складних для мислення людини початкових стадій верхнього палеоліту. І особливої уваги заслуговує ряд обставин, які розкривають комплексність, глибину і неоднозначність смислового навантаження образу совоголової істоти: його можна розглядати, насамперед, як якесь єдине ціле, в якому, однак, одночасно поєднуються два начала — чоловіче і жіноче. Але ідея нерозривності з’єднання двох начал – чоловічого і жіночого, відображена в скульптурі і у вигляді двох злитих воєдино тварин — орла і черепахи, які разом, при погляді на них збоку, а не анфас, якраз і утворюють вагітну совоголову скульптуру.

І якщо спочатку ми порівнювали її з міфічною Калі, то тепер, ідучи далі шляхом порівняння, можна сказати, що, по суті справи, суміщення орла і черепахи сприймається як палеолітичний варіант, або, краще сказати, далекий прообраз скульптури типу Ардханарішвари, одну половину якої, як відомо, становить Шива, що втілює чоловіче начало, а другу — Парваті, його шакті, жіноче начало.

Двостатевість совоголової народжуючої істоти Малої Сиї, здається, виключає можливість існування в уявленнях людини верхньопалеолітичного батька-прабатька. Однак такий висновок, який напрошувався сам собою, як стало ясно тепер, явно неправомірний: серед скульптур, відкритих при розкопках житла № 3, є зображення фантастичної по зовнішності бородатої істоти! Ця обставина, як тільки вона стало відомою, відразу ж надзвичайно ускладнила загальну міфологічну концепцію світосприйняття людини верхньопалеолітичного Сибіру, зокрема її погляди на обставини появи предків людей. Але про це — окрема розмова. Розмова в майбутньому.

Автор: В. Ларічев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers