Про Сімона Киренського і Варавву

Posted by on

Голгофа

При подальшому розгляді епілогу євангельської історії у викладі трьох синоптиків і четвертого євангеліста виявляються, здавалося б, незначні протиріччя, що стосуються сходження Ісуса на Голгофу і участі в цьому епізоді Симона Киренського. Згідно синоптикам, напередодні страти Ісус був настільки змучений тортурами і так знесилів, що на Голгофу Його хрест ніс Симон Киренський. Четвертий євангеліст не тільки замовчує роль Симона Киренського, але підкреслено стверджує, що Ісус сам ніс «хрест Свій» ( Івана 19:17).

Це різночитання одним з перших помітив Д. Штраус ще в середині XIX століття. Він припустив, що прихована полеміка четвертого євангеліста з синоптиками була спрямована проти докетичної христології, яка, як це не дивно, формально спирається на синоптичну традицію.

Нехай читачеві не здасться, що ми зайняті другорядними персонажами Великої Книги. У цих міркуваннях міститься ключ до однієї з найголовніших догм християнства – до таємниці природи Ісуса Христа. Згідно з церковним вченням, людська природа Ісуса тотожна нашій: « Єдиносущий нам по людству» ( Халкидонський догмат), «Людина Ісус Христос, подібна до нас у всьому, крім гріха». Під час преображення ця людська природа пронизується Божественними енергіями. В акті воскресіння вона переходить на більш високу ступінь своєї реалізації, але при цьому залишається людською, що відрізняється від Божественної природи. Дві природи Ісуса Христа – Божественна і людська – з’єднані «нероздільно», але в той же час «незлиянно» (Халкидонський догмат).

Однак цей догмат був сформульований після тривалої полеміки, зокрема проти Докетизму. Справа в тому, що крайнім проявом містичного відношення до Христа було заперечення Його тілесності, визнання в Ньому лише духовної, божественної сутності, убраної примарною плоттю, – чистий докетизм (від грец. «привид» – подоба). Існувало уявлення про те, що Ісус Христос являвся учням то у вигляді старця, то у вигляді отрока, чим доводилась примарність Його зовнішнього вигляду. Самому апостолові Івану, улюбленому учневі Ісуса, приписувалися свідоцтва в Його безтілесності. Деякі докети, відкидаючи плотське народження від Діви Марії, допускали примарне народження, вважаючи, що Ісус пройшов через Свою Матір, «як вода через трубу». На думку одних містиків, у Ісуса було тіло психічне, на думку інших – пневматичне, тобто духовне (позбавлене будь-якої зустрічі з матерією).

Інші вважали, що тіло Ісуса було складено з вищих космічних елементів, наприклад з субстанції небесних світил, а на думку так званих гайматітів (від грец. «Кров»), Ісус, не маючи плотського тіла, був пов’язаний з людським єством кров’ю. Чи могла така Істота бути страченою?

Один з єресіархів середини II століття Василид відродив стару докетичну версію про те, що на Голгофі був розп’ятий не Ісус з Назарету, а Симон Киренський. Згідно Василида, Верховний Бог, ненароджений Батько, бачачи загибель людей, що знаходяться під владою злих сил, які створили світ, послав для порятунку людського роду свого Первородного Сина – Розум, Того, Кого називають Христом, щоб звільнити тих, що повірили в Нього. Василид, як і докети, вчив, що Христос не міг бути розп’ятий, бо не мав плотської природи і взагалі був протилежний матерії.

Розглядаючи докетичну христологію у зв’язку з синоптичною традицією, Д. Штраус дійшов висновку, що версія Євангелія від Іоанна виникла пізніше синоптичної і явилася полемічною реакцією на докетизм. Вона повинна була нейтралізувати його, і в цьому пояснення, чому в ньому відсутній Симон Киренський.

Полеміку з докетизмом доводиться відносити до ще більш раннього часу. Більше того, навіть при простому прочитанні канонічних Євангелій виявляється, що докетизм вийшов чи не з канонічної традиції. Згадаймо, що навіть найближчі учні Ісуса в деяких випадках, наведених в канонічних Євангеліях, не впізнають свого Вчителя. Так, під час ходіння по водах і після сходження з гори вони приймають Ісуса за примару (див.: Мф. 14: 22-27: Мк. 6:45-56; Івана 6: 16-27). Сюжет Преображення Ісуса на горі Фавор, очевидно, не випадково опущений в Євангелії від Івана, вказує на еволюцію матеріально-фізичного тіла Ісуса в тіло енергійно-світлове, яке, згідно з Євангелієм від Луки (Лк. 9: 29-30), супроводжувалося зміною особи Ісуса, котрий постав апостолам як незнайомець і являв собою Месіанський Лик.

Характерно, скажімо, і те, що один і той же сюжет ходіння воскреслого Ісуса з Клеопою та іншим учнем в Еммаус, під час якого обговорювалося питання про месіанську гідність, зустрічається як в канонічній, так і в гностичній традиціях. Зауважимо що, згідно з канонічною традицією, Клеопа і «інший учень» до останнього моменту не могли впізнати Вчителя.

Далі. За Євангелієм від Луки, воскреслий Ісус зненацька з’являється в Єрусалимі серед учнів. Охоплені жахом, вони знову приймають Його за привид (див: Лк 24: 36-42 ). Після цього епізоду слідує догматичне наставляння, мета якого явно полягає в тому, щоб спростувати докетичне подання: Але Він сказав їм: Чого ви стривожились і для чого такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки Мої і на ноги Мої: Це Я Сам: Дотикайтесь Мене й бо дух тіла й костей не має, як бачите у Мене. І, сказавши це, показав їм руки і ноги» ( Лк 24: 38-40 ). За подальшою розповіддю, коли апостоли «від радості ще не вірили і дивувалися», Ісус попросив їжу і з’їв частину печеної риби, а також стільниковий мед (див.: Лк 24: 41-42 ). Тепер вже неважко зрозуміти полемічний сенс цього епізоду.

У Євангелії від Іоанна апостоли, вийшовши на рибну ловлю, також не відразу впізнають воскреслого Ісуса, який стояв рано вранці на березі Тиверіадського озера. Нарешті, улюблений учень Ісуса, Іоанн все ж впізнає Вчителя і каже Симону-Петру: Це Господь !»

На додаток до викладеного відзначимо, що в середньовічних грецьких, а також сірійських і вірменських рукописах Євангелій від Матвія і від Марка у передачі епізоду про майбутню страту Ісуса Христа, Сина Божого і розбійників, один з останніх відомий не тільки по месіанському титулу Варава, що в перекладі з арамейської означає Син Отця (еквівалентно месіанському титулу Син Божий), але він також пойменований Ісусом. У перекладі Нового Завіту, виконаному Лютером, а також у перекладах на нові мови ім’я Сина Отця – Ісус – опущено. Дана екстраполяція, мабуть, носить тенденційний характер, оскільки виявляється, що перед судом Пілата в один і той же день постали дві людини і обидва вони мали однакові імена – Ісус, більше того, обидва носили еквівалентні месіанські титули – Син Божий і Син Отця.

Згідно подальшій розповіді, Ісус – Син Отця був помилуваний і відпущений на свободу, а Ісус – Син Божий був розіп’ятий на хресті. У цьому полемічному оповіданні євангелістів бачиться один з вирішальних аргументів, спрямованих проти докетичної христології: автори канонічних Євангелій погоджуються з твердженням Локета, що Ісус, який носив месіанський титул Син Отця, уникнув смерті, але він і зображений звичайним розбійником, на відміну від справжнього Месії – Ісуса – Сина Божого, який зазнав страту на хресті. Але навіть цього мало для досягнення вже відомих полеміко-догматичних цілей; євангелісти повідомляють ще про однин прийом знакової ідентифікації – на хресті, на якому розіп’ятий Ісус, прикріплюється табличка з написом на трьох мовах: «Ісус з Назарету, Цар Юдейський».

«Полеміст відмінно знає, який створити фон під … слова противника, щоб спотворити їх зміст, – писав М. М. Бахтін. Ця думка нашого великого сучасника виявляється ключовою для розуміння багатозначних творів. Отже, євангельська канонічна версія про зраду Ісуса одним з Його найближчих учнів Іудою Іскаріотом, різнобій євангелістів щодо Симона Киренського і стародавні уявлення, згідно з якими перед судом Пілата в один і той же день постав не лише Ісус – Син Божий, а й інша особа з тим же ім’ям Ісус і тим же месіанським титулом: Ісус – Син Отця (Варавва), має на меті ідентифікацію, яка встановлює, що був заарештований саме Ісус Назарянин, а не який-небудь інший чоловік, і що саме Він, а не хто-небудь інший, був підданий смертній карі.

Марк Блик тонко зазначив: «Християнство – релігія істориків. Інші релігійні системи засновували свої вірування і ритуали на міфології, майже не підвладній людському часу. У християн священними книгами були книги історичні… Християнство … по суті, релігія історична, тобто така, в якій основні догми засновані на подіях».

І разом з тим християнські догми, засновані на євангельських подіях, глибоко авторитарні. «Авторитарне слово вимагає від нас безумовного визнання, а зовсім не вільного володіння і асиміляції. Воно входить в нашу свідомість компактною і нероздільною масою, його потрібно або цілком затвердити, або цілком відкинути… Його не можна розділяти: з одним погоджуватися, інше приймати не до кінця, третє зовсім відкидати – писав М. М. Бахтін. Думається, краще сказати про співвідношення священних текстів і раціонального знання неможливо.

Автор: М. Блінов.

P. S. Духи вещают: Такие вот богословско-философские темы подняли мы в этой статье, но если подумать, то некоторые люди склоны искать объяснения даже таким вещам … в астрологии. Скажем, прочитай гороскоп на сегодня для козерога и пойми тайный смысл священных писаний. Утрировано конечно, но бывает и такое.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers