Веди – у пошуках внутрішнього світу

Posted by on

Веди

Спочатку були Веди. Ще за кілька століть до нашої ери ці написані на санскриті священні гімни панували в релігійних вченнях Індії. Про походження Вед ми знаємо тільки, що принесли їх індоєвропейські племена кочівників аріїв, або арійців, які починаючи з другого тисячоліття до н. е. поступово переселялися на територію Індії з північного заходу.

Одне можна сказати з впевненістю: за всю свою невідому нам історію арії зібрали безліч релігійних текстів, що склали свого роду Одкровення. Однак, за переказами, це всього лише чверть первинного тексту Вед: наприкінці «золотого століття» боги вирішили приховати інше від людей. Можливо, саме тому жодна з чотирьох частин писання, присвячених певним аспектам віровчення – ритуалам, міфам, догматики і гімнів, – не містить вичерпної космогонії: зустрічаються лише алюзії й розрізнені, суперечливі посилання.

Образ Творця змінюється від гімну до гімну. В одному розповідається про те, як Великий Індра, підкоривши дракона, створив океани, сонце, день і ніч; в інших створення світу приписується Варуні, який відокремив дві гігантські космічні маси від первісного яйця, відтіснивши небесне склепіння на величезну висоту і змусивши Землю обертатися.

Індуси вірять, що все, про що оповідають Веди, – істина, але ця істина приймає міріади різноманітних форм, подібно до священного баньяну, листя якого такі густі, що крізь них не розгледіти сонця.

Так, наприклад, у багатьох гімнах Вед розповідь про створення світу починається з опису жахливої битви, в якій то один, то інший бог грає чільну роль. Побитого Індрою дракона іноді малюють гігантським змієм, що обвиває кільцем гору, яка перегородила шлях водній стихії. Перемігши змія, Індра розбиває скелю і звільняє води. Це не просто акт творення, це – порятунок. Порядок і гармонія опинилися у владі таких могутніх сил, які міг здолати лише бог-герой. Та й йому не вдалося обійтися без надприродних засобів: напою (сома), приготованого іншими богами, яке привело його в стан войовничого сп’яніння.

Індра, бог блискавки, зазвичай втілює собою головну міць в цій битві, поєднує в собі переваги всіх інших богів, які передали йому частину своєї сили. Саме завдяки їх союзу хаос і темрява зазнають поразки і виникає світ, де немає місця випадковості і всьому сущому відведено своє місце.

Чи можна розглядати цей міф як спосіб утвердження духу войовничості або виправдання кастовості і завоювань? Бути може, священне призначення аріїв, «двічі народжених» завдяки Божественному Одкровенню, в тому і полягає, щоб встановлювати порядок і діяннями своїми прославляти богів, які борються проти сил хаосу і тьми, які володіють неосвіченими народами?

В інших міфах створення світу пов’язано зі своєрідним космічним союзом. Агні (вогонь, життєва сила, дух руйнування) і Сома (жертва) – два головних божества Вед – запліднюють води; з’являється яйце – Золотий зародок. З нього і виник світ: з срібної половини – земля, з золотої – небо. Вони спираються на центральний стовп – вісь, навколо якої концентруються всі життєві сили. Виникає світло, потім «починається час, розкривається простір і з’являються боги».

Третя група міфів оповідає про предвічного бога Праджапаті – прабатька, бога всіх богів. Він розколов себе надвоє, потім з’єднався зі своєю жіночою половиною, яку іноді вважають його дочкою. Від цього злочинного кровозмісного союзу народились всі боги стихії. Таким чином, творіння – не що інше, як прояв суті Праджапаті.

В іншому місці Веди розповідають, що Праджапаті створив богів, звернувши на себе споконвічну пристрасть. І коли боги стали скаржитися, що їм не вистачає жертв, і вони вмирають від голоду, Праджапаті приніс у жертву себе, щоб врятувати свої створіння. Отримавши допомогу в скрутну хвилину, боги воскресили Праджапаті. Таким чином, він і батько, і син одночасно.

У «Рігведі» – самому знаменитому гімні цього найдавнішого пам’ятника, який щодня вимовляють всі брахмани, – розповідається про те, як Праджапаті разом з богами створив і першолюдину – Пурушу. Саме його і зажадали принести в жертву боги, і Праджапаті довелося поступитися. Тіло Пуруші було розчленоване на частини, з яких утворилися чотири основні стани або касти: священики, воїни, ремісники і селяни, – а також небесні світила, простір, небо і земля, дощ, вітер і вогонь.

Поглинувши жертву, боги змогли віддати частину своєї сили на створення нової людини. Ця людина – мікрокосм Всесвіту, – що складається з тих сил, якими вона керується, об’єднала в собі риси всіх богів, втіливши тим самим основну думку індійської філософії: кожна душа – частина загальної суті. Саморозкриття, самопізнання і самоконтроль допомагають відкрити, пізнати і підпорядкувати собі Всесвіт.

Космогонічні міфи не намагаються розкрити таємницю створення світу або сенс буття. Вони радше запрошують до роздумів над різноманітними силами, що зустрічаються у Всесвіті, над логікою їх прояву, їх витоками і діяннями, з тим, щоб пізнати сполучні їх нитки, розкрити енергію і красу, які закладені у всьому. Усвідомивши, що в ній приховані ті ж сили, людина може відчути різноманіття і почати свідомо брати участь у всесвітніх процесах. Але щоб досягти цього, вона повинна вести особливий спосіб життя і підкорятися певним соціальним принципам: відтепер кожен її крок повинен стати втіленням цих сил. Будь-яка дія, що перетворюється за допомогою жертвоприношень і священних заклинань в ритуал, – частина вічного процесу творіння. Тому кожна людина в своєму домі, у своїй касті, на своєму місці повинна бути священнослужителем, частиною цілого, фрагментом реальності.

В результаті контакту з величезними міськими цивілізаціями, з їх древніми віровченнями, а також внаслідок відірваності від своїх витоків ведична релігія як би замкнулася в самій собі. Самодостатня важливість, яку придбав постійно ускладнений ритуал, позбавила його значення. Тоді-то і з’явилися джайнізм і буддизм з їх власними концепціями створення світу і його еволюції. Почали виникати все нові і нові напрямки та філософські школи, зростала кількість літературних пам’яток, які пропонували найрізноманітніші космогонічні моделі.

Одна з найпопулярніших в індійському релігійному мистецтві тем – збивання Молочного океану. Спочатку на всьому світі був один Молочний океан; потім з нього виступила гора Мандара – земна вісь, що спочиває на панцирі черепахи (одна з аватар бога Вішну). Навколо цієї гори, за володіння якою одвічно билися демони і боги, обвився кільцем гігантський змій. Кожний з супротивників тягне змія в свою сторону, змушуючи гору обертатися, а вона тим самим збиває молоко, утворюючи нектар безсмертя, краси, щастя, містичного захоплення і солодощі. Цей образ, в основі якого лежить таке буденне заняття, як збивання масла, наводить на думку про те, що існує якась невідома форма буття, що містить дійсну силу – вісь. Але для того, щоб привести її в рух, потрібна битва, яка розкриває можливості цього буття.

В інших образах виявляється сутність божества: Нарайан (одне з безлічі імен Вішну), який відпочиває в перерві між руйнуванням старого світу і створенням нового або пливе по Молочному океану на гігантському змії Анангу (вічність), і поруч Лакшмі – дружина головного бога. Коли світ був створений, з його центру виріс Лотос. І коли квітка розкрилася, з’явився Брахма і вимовив чотири Веди. Тільки після цього творіння було завершено.

Початок видимого світу поклав не Бог, не концентрація або розпорошення початкової стихії, а рівновага вічних елементів, що знаходяться у протидії один одному. Думки Брахми – це енергія, що пронизує все у Всесвіті. Відповідно з жорсткою логікою вона по черзі несе з собою всі прояви реальності, всі рівні свідомості – від чистої самосвідомості розуму і думки до почуттів і їх об’єктів – матерії, цього видимого і нескінченно різноманітного перетворення унікальної енергії.

Людина всіма засобами намагається повернути початкову єдність, цілісність. Пізнання – не що інше, як шлях до досягнення цієї мети: «Всі зусилля зрозуміти природу Всесвіту – пошук цілісності Особистості. Просте спостереження мінливих форм не може скласти справжньої науки». Цей пошук, яким зайнята людина з перших днів свого існування, привів її до висновку, що «враження від почуттів мінливі і оманливі. Нам доступний лише власний внутрішній світ… А пізнання зовнішнього світу – це всього лише проекція нашого внутрішнього «я». Тому всі індуїстські боги – не що інше, як відображення внутрішнього світу людини».

Пройшли століття, але різні концепції так і не злилися в одну. Навпаки, їх стало ще більше. Багатство життя породило складну символіку. Тридцять три бога Вед перетворилися на 330 тисяч відповідно до більш точним розмежуванням сил, втілених у різних формах буття. В індійській філософії ніколи не стояло питання про досягнення консенсусу ні щодо походження теології, ні в утвердженні її постулатів. Її мета швидше полягає в тому, щоб через множинність досвіду точніше визначити реальність, що лежить в основі всього сущого, але залишається незбагненною. Піднімаючись над поглядами релігійних угруповань і філософських шкіл, зневажаючи національну ворожнечу, індуїзм стверджує, що всі точки зору доповнюють і збагачують одна одну, роблячи все більш прозорою завісу, що приховує Невідоме.

У такому випадку, бути може, і наука всього лише ще одна точка зору? За традицією кожна Веда має тридцять два значення, кожне з яких застосовне до однієї з тридцяти двох наук. На тему всіх цих інтерпретацій написано безліч наукових трактатів. Аскети приписують створення світу воді, вогню, вітру і ритмічним коливання космосу. Інші мислителі скептично ставляться до священних текстів «Упанішад» (споглядальної філософії), відкидають віру в існування богів і віддають перевагу силі, яку вони називають неминучістю, часом, природою, порожнечею або випадком, вважаючи, що справа обійшлася без втручання надприродних сил, і висуваючи, таким чином, ідею внутрішнього розвитку або дозрівання. Третя школа вважає, що світ складається з атомів.

В очах мудреців це всього лише жалюгідні потуги. Для них наукові теорії не більше ніж другорядне підтвердження мінливості форм матерії. Довгі роки пошуку призводять лише до визнання одвічних законів.

Автори: Рао Челікан і Розлін де Лаваль.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers