Легенди і сказання в Корані. Частина друга.

Posted by on

Коран

Знайомство з коранічними оповідями може мати і якесь прикладне значення. Текст Корану для читача, вихованого в іншій культурі, дуже складний. Проповідь Мухаммеда була розрахована на людей, які знають, про що йде мова. Тому в ній багато натяків і алюзій, фраз, які передбачають або питання, або відповіді, які нам зараз невідомі.

Різні елементи сказань зустрічаються в Корані всюди, вони як би збирають і стягують його. Знаючи ці оповіді, їх сюжетну канву та їх основні ідеї в коранічній версії, читач може легше орієнтуватися в тексті Корану, він не пройде повз його чудові художні і «ораторські» достоїнства, не буде дратуватися, як це часто буває, через неможливість вловити лінію розвитку сюжету чи ідеї.

Коранічні оповіді пронизують згадані нами мекканські сури. Але вони часто зустрічаються і в наступному етапі «послання» – Мединському. Медина, точніше, аль-Мадіна, означає «місто», «центральне поселення оазису». Мадінат ан-табі «Місто пророка» – так стало називатися лежаче на північ від Мекки місто Йасріб, куди в 622 році переселився (втік) Мухаммед разом зі своїми сподвижниками. Утиски в Мецці посилювалися, і пророк вирішив шукати опору за межами рідного міста і племені. Він уклав договір з мешканцями Йасріба про те, що вони визнають його посланником Аллаха і підкоряться його волі з тим, щоб він «навів порядок» у місті. Жителі його ніяк не могли припинити кровні чвари між двома основними племенами – аус і хазрадж (такі собі арабські «Монтекі і Капулеті»).

У Йасріб-Медіну спочатку переселилися всі мусульмани з Мекки. За ними, врятувавшись від спроби вбити його, обдуривши гонитву, туди прибув і сам Мухаммед. У Медині відбулося остаточне оформлення ісламу як самостійної релігії. Спочатку Мухаммед очікував, що і християни, і євреї визнають його пророком. Адже він проповідував від імені того ж Бога, якому вони поклонялися. Проте «люди Писання» (так називає Коран християн та євреїв) Мухаммеда відкинули. Євреї Медини, на яких він особливо розраховував, висміювали його, викриваючи в неправильних посиланнях на Біблію, в спотворенні історії стародавніх пророків.

Розрив з євреями, яких Мухаммед частково перебив, а частково вигнав з Медини, викликав і серію коранічних «одкровень», де перетлумачувались старозавітні історії та показувалося, як євреї погано ставились до свого пророка Муси-Мойсея, як часто порушували вони заповіти Бога, за що він їх неодноразово карав. Так він проводив ідею про те, що саме іслам, а не іудаїзм і не християнство несе людям справжнє єдинобожжя часів праотця Ібрахіма-Авраама. Ця ідея стала головною в мединських проповідях. І оповіді в них більш розлогі, повільні викладом, менш натхненні, ніж мекканські.

У Медині оформляються правила мусульманського ритуалу, закони життя нової релігійної громади, і божественні одкровення цього часу розповідають про молитви, пости, дари і милостині на потреби громади; з’являються і заборони на стягування лихварського відсотка, пиття вина, вживання в їжу свинини, на азартні ігри . Словами Аллаха встановлюється шлюбне право, право розділу і спадкування майна, розподілу військової здобичі. У Медині виникла перша мечеть. Тут же народилася і перша скарбниця, перше військо пророка.

Спочатку в Медині мусульмани молилися, звертаючись обличчям до Єрусалиму. Потім, після розриву з іудеями, було наказано молитися в напрямку Кааби. Стародавня святиня Аравії стала і центральною святинею ісламу. Її створення Коран пов’язує з ім’ям Авраама-Ібрахіма, який разом з сином Ісмаїлом звів її основу.

Паломництво до Кааби стало одним зі священних обов’язків кожного мусульманина. Відповідно звільнення Кааби від влади язичників і гидот язичницького культу проголошено святим обов’язком громади мусульман. Це релігійне завдання було прямо пов’язане з політичною необхідністю зломити сили ворожої Мухаммеду Мекки. Без цього громада не могла розраховувати на спокійне життя, на поширення проповіді ісламу в інших районах Аравії, а це входило в наміри пророка.

Мединський період життя Мухаммеда сповнений великих і малих битв з мекканцями. У 624 році біля колодязів Бадр нечисленне військо мусульман завдало нищівної поразки ополченню мекканців. У 625 році мекканці розбили мусульман біля гори Ухуд поруч з Мединою. У 627 році Мекканське військо знову, але безуспішно намагалося захопити столицю Мухаммеда. У 628 році Мухаммед з великим військом вирушив до Мекки, маючи намір силою домогтися права здійснити паломництво до Кааби. У містечку Худай бійа була досягнута угода про перемир’я. Через кілька місяців мусульмани здійснили «мале» паломництво до Мекки. Наприкінці 629 року мусульманське військо знову підійшло до священного міста. Загальна перевага сил Мухаммеда не викликала сумнівів. Його вороги-родичі здалися на милість переможця. Мекка була очищена від ідолів, поганам заборонили паломництво до Кааби.

Після підкорення Мекки посланнику Аллаха швидко підкорилася велика частина півострова. Готувалася велика військова експедиція до Сирії. Але в червні 632 року Мухаммед помер. Після нього стали правити «заступники» – халіфи, які обираються громадою мусульман. Одним з їхніх релігійних завдань було збереження тексту божественного одкровення – Корану. Сподвижники і сучасники Мухаммеда запам’ятовували вимовний текст Корану, знали його напам’ять. Окремі записи використовувалися як допоміжний засіб для пожвавлення пам’яті. Однак з неминучою їх зміною знанню священного тексту загрожувала загибель.

Вже при першому халіфі Абу Бакрі (632-634) були зроблені перші спроби записати Коран. При третьому халіфі Османі (644 -656) була складена остаточна редакція тексту Корану, яку оголосили самою повною і достовірною. Решта варіантів записів були знищені.

В даний час у всіх течіях ісламу прийнята османівська редакція тексту Корану. Існують канонічні і неканонічні «читання» цього тексту. Це варіанти прочитання деяких місць і окремих слів, вони як правило, істотно не змінюють зміст. Коран в його нинішньому вигляді складається з 114 глав, званих сурами. Перша сура «Аль-Фатіха» («Відкриваюча») містить в собі стислий виклад основних принципів ісламу. Її текст складає основу мусульманської молитви.

«Хвала Аллаху, який світів Пан,
Милостивий, милосердний він один,
Дня страшного суду Володар,
Тобі ми поклоняємося.
Допомога дається нам
Тобою одним.
Веди нас по шляху тих, хто тобою водимий
По дорозі тих. на кого простяглася милість твоя,
На кого ти не гніваєшся, хто не знає омани.
(Переклад В. А. Ебермана)

Далі сури-глави (кожна з них, крім дев’ятої, починається з фрази «В ім’я Аллаха, Милостивого, Милосердного!”) розташовані головним чином у порядку зменшення їх розміру. Найдовші попереду, найкоротші – в кінці. У результаті такого розташування Коран починається з найпізніших за часом послання сур, а кінчається самими ранніми. Остання сура, сто чотирнадцята, називається «Люди» («Ан-Нас»).

Назви сур умовні. Вони названі по якомусь рідкісному слову або імені, що зустрічається в тексті глави. Дуже часто слово це береться з центрального сюжету сури. У кожній сурі буває багато сюжетів і мотивів – і заклинання, і описи страшного суду, і сентенції про могутність Аллаха, і картини пекельних мук і райського блаженства, і прокльони ворогам ісламу, і просто розповідь про щось. Сури діляться на аяти (вірші). Це ритмічні одиниці тексту, як правило, вони римуються між собою.

Автор: Михайло Піотровський.

P. S. Духи вещают: А еще некоторые легенды и сказания в Коране порой настолько захватывающие, что даже не дадут вам замерзнуть ничуть не хуже чем какие-нибудь инфракрасные обогреватели или специальные печки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers