Тлумачення сновидінь в теорії Фрейда

Тлумачення сновидінь в теорії Фрейда

Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд був першим, хто зайнявся науковим аналізом сновидінь і дав їм психологічне пояснення. Його вчення суперечило традиційному їх опису, заснованому на фізіологічній науці кінця 19-го – початку 20-го століття. Згідно їй, фізіологи бачили в сновидіннях залишкову, хаотичну діяльність мозку. Фрейд, навпаки, наділяв їх охоронною функцією, важливою для психічного здоров’я.

До моменту теоретичного осмислення сновидінь, Фрейд вже побудував модель психіки, що складається з трьох інстанцій, – свідомої, несвідомої і передсвідомої. Несвідома інстанція – джерело інстинктивних бажань і потягів – знаходиться іноді в мирних, але частіше в антагоністичних відносинах зі свідомістю (останнє є умовою реалізації всіх потягів і бажань). Передсвідома інстанція виконує функцію цензури, вона не пропускає у свідомість ті потяги і бажання, які відкидаються людиною з міркувань етичного або морального характеру. Однак у період сну, стверджує Фрейд, дія цензури слабшає і навіть «незаконні» (тобто витісненні у сферу несвідомого) потяги і бажання можуть проникати у свідомість. Але за однієї умови, якщо вони змінять свій вигляд. Ось ці замасковані, зашифровані несвідомі потяги (бажання, думки), які явилися свідомості у вигляді символів і метафор, і є, за Фрейдом, наші сновидіння.

«Велика частина роботи сну, – писав він, – полягає в створенні подібних – часто дуже дотепних, але часто також і натягнутих проміжних (символічно замаскованих) думок; останні, виходячи із загальної картини сновидінь, тягнуться до прихованих в сновидінні думок, які різні за формою і змістом і випливають лише при аналізі сновидінь».

Звідси йшло центральне завдання – проникнути в приховані, замасковані думки, бажання, потяги, символічно й метафорично виражені в сновидіннях. Їх сюжети і теми потрібно було інтерпретувати як несвідомі, пригнічені бажання. Але як це зробити? Вирішуючи завдання, Фрейд, зрештою, приходить до твердження, що несвідомі потяги – це сексуальні інстинкти, які підпорядковуються певній «логіці» і законам (комплекс Едіпа, комплекс Електри, явище переносу та інші). Фрейду знадобився цілий словник дешифрування символів і метафор сновидінь (довгий предмет позначає фалос, круглий – лоно і т. д.).

Свою теорію сновидінь і психоаналітичний метод Фрейд, застосовує, зокрема, при аналізі віщих і телепатичних сновидінь. Як ми бачимо, він прагне залишатися на ґрунті науки: звідси суворий відбір фактів, вимога дотримуватись скептичної точки зору, відмова розглядати власний негативний досвід щодо віщих і телепатичних снів як науковий аргумент. Це ж бажання змушує Фрейда прийняти гіпотезу (але з застереженнями) про можливе існування телепатії і про зв’язок її з сновидіннями. Тоді, каже Фрейд, ми маємо надію пояснити багато реальних спостережень, які в іншому разі не знайшли б теоретичного осмислення. Проте судити про існування телепатії, вважає Фрейд, можна лише побічно, якщо взяти психоаналітичну інтерпретацію несправджених сновидінь (пророцтв).

сон

Визнаючи, що телепатичне послання може спровокувати певне сновидіння Фрейд, однак, відкидає пряму телепатичну інтерпретацію сновидінь, бачень, спогадів і переживань. Питається, чому? З точки зору його теорії, телепатичне послання ніколи не може бути сприйнято свідомістю адекватно (адже сновидіння завжди зашифровано), тому про справжній несвідомий потяг, яким би він не був, людина не здогадується; отже, і підтвердитися воно для людини не може.

Тут ми підійшли до однієї важливої особливості фрейдівського тлумачення сновидінь. Його пояснення часто обурюють: чому він весь час підозрює своїх пацієнтів у приховуванні різного роду непорядних помислів, бажань, а то й рішуче викриває їх? «Її власні висловлювання, – читаємо ми, – рішуче суперечать нашим висновкам, зробленим за допомогою психоаналізу, згідно з якими чуттєві переживання переповнювали її вже в досить незрілому віці. Супроводжувалися вони сильною ненавистю до матері, молодших братів і сестер… »У чому справа, може бути, Фрейд був людиноненависником? Звичайно, ні. Але він був твердо впевнений, що людина і культура (суспільство), свідомість і несвідоме перебувають у принципово конфліктних відносинах.

Описуючи механізм сновидінь, Фрейд, наприклад, говорить про «елементи демонізму», відповідно до якого відносини між несвідомою, передсвідомою і підсвідомою інстанціями які, «ніби одна особа, що перебуває в залежності від іншої, бажає сказати те, що останній неприємно слухати».

Тепер про віщі і телепатичні сновидіння. У рамках своєї теорії віщі сни Фрейд рішуче заперечує, телепатичні – допускає як гіпотезу, тобто зводить їх до зашифрованих несвідомих (хоча і спровокованих отриманими телепатичними повідомленнями) потягів. Однак немає диму без вогню – є сновидіння, які дійсно збуваються. Тут необхідні деякі пояснення. З нашої точки зору, сновидіння – це повноцінна форма життя людини, що забезпечує реалізацію (здійснення) призупинених, блокованих з різних причин в бадьорому стані бажань і потягів людини. Бажань будь-яких – і сексуальних і не сексуальних, бажань, глибоко травмуючих людину (і психічні її структури, і фізіологічні), бажань-програм, які обов’язково повинні бути розмонтовані, прожиті психікою.

У сні людина не тільки захищена від «напливу» чергових подій – вільна її психіка, вільна її свідомість, вона не контролює цих подій. У результаті складаються ідеальні умови для реалізації блокованої психічної активності. Що ж вона собою являє, адже людина не отримує вражень від зовнішнього світу і не може діяти? Згадаймо, що говорив Сєченов: «Сновидіння – це небувала композиція бувалих вражень». Або Гільдебрант: «Сновидіння черпають свій матеріал з того, що людина пережила зовні або внутрішньо». Для психіки в період сну немає відмінності між тим, що «є», і тим, що «було», між «явою» і «спогадами», між «реальністю» і «міражем»; весь минулий досвід людини може знову ожити як враження від зовнішнього світу, як актуальні дії і переживання. Блоковані в бадьорому стані бажання і устремління людини змушують її психіку вибудовувати особливий світ – така реальність сновидінь не тільки оживляє минулий досвід людини, а й конструює його таким чином, щоб призупинені бажання були реалізовані (прожиті).

Що таке віщі сни? Згадаймо, як ми зазвичай сприймаємо світ? Не тільки на основі чуттєвих даних (зору, слуху і т. д.). Сприймаючи навколишній світ, людина осмислює, інтерпретує, програмує. Але іноді саме сновидіння використовуються психікою в якості схеми осмислення, інтерпретації та програмування навколишнього світу подій. У цих вкрай рідкісних випадках людина може як би дізнатися, згадати бачене нею у сні, але як те, що вона бачить перед собою. Ці сни віщі тільки в тому сенсі, що людина приймає свій внутрішній світ сновидінь за світ зовнішній.

Автор: В. Розін.

P. S. Духи вещают: А вот интересно, если сегодня во сне приснились мультиварки Redmond, что бы это могло значить с точки зрения теории дедушки Фрейда?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UA TOP Bloggers