Правосуддя з точки зору різних релігій

Posted by on

правосудие

Правосуддя – одне з найважливіших понять у будь-якій цивілізації. Воно відіграє вирішальну роль у суспільстві, забезпечуючи захист прав і свобод людей, а також сприяючи підтримці порядку і справедливості. У різних релігіях існує власний погляд на правосуддя, як і на способи його реалізації.

Хоча основоположний принцип правосуддя заснований на загальносвітовій концепції справедливості, приватні тлумачення того що таке «справедливість» і якою вона повинна бути, породили численні закони, розібратися в яких часом буває не просто. Тому часто людям необхідні послуги юриста і консультація людини, обізнаної в тому як працюють людські закони, на яких власне і грунтується правосуддя. До того ж в різних релігіях і культурах правосуддя може мати свої невеликі відтінки, далі ми детально розглянемо, як бачить правосуддя з точки зору різних релігій.

Буддизм

У буддистській традиції правосуддя ґрунтується на принципі карми – законі причинно-наслідкових зв’язків, який можна охарактеризувати простим принципом – «що посієш, те пожнеш». Людина отримує відплату за свої вчинки в цьому житті, а навіть якщо не в цьому, то точно в майбутніх реінкарнаціях.

Звичайно може скластись враження, що з точки зору буддиста немає сенсу спеціально вершити правосуддя, адже закон карми сам все розставить по своїх місцях, нехай навіть не в цьому житті, а наступному, злочинець отримає справедливу відплату за свої злодіяння. Але таке враження оманливе, в буддійській культурі також є місце і для служителя закону (до цієї категорії людей відносяться поліцейські, юристи, судді, адвокати та інші прокурори), функція яких якраз в тому, щоб закони карми відбулися по можливості все-таки ще в цій реінкарнації.

Індуїзм

В індуїзмі, правосуддя вважається однією з найважливіших цінностей, і релігійні тексти містять безліч вказівок на те, якими повинні бути справедливі суди і які повинні бути наслідки порушення законів. Одним з найвідоміших текстів, що стосується правосуддя в індуїзмі, є “Ману – смріті”, який вважається одним із найдавніших джерел законів у світі.

У “Ману-смріті” міститься безліч правил і норм, які регулюють поведінку людей в різних сферах життя, включаючи правосуддя. Одним з основних принципів, який описується в цьому тексті, є принцип справедливості та рівності перед законом. Цей принцип говорить, що кожна людина повинна судитися справедливо, незалежно від її положення в суспільстві або соціального статусу.

Також як і для буддистів, для індусів, справедливість і правосуддя також пов’язані з кармою – законом дії і наслідку. В цілому тут у індуїстів погляди повністю ідентичні з буддійськими -кожен отримає відплату за свої вчинки відповідно до закону карми, якщо не в цьому житті, то в наступному.

Християнство

Правосуддя є одним з ключових принципів християнства. Цей принцип містить ідею про те, що Бог є джерелом усіх законів і норм, і що всі люди повинні дотримуватися цих законів, щоб досягти справедливості та добробуту. Правосуддя є важливим аспектом взаємодії людей між собою, і воно є невід’ємною частиною соціального порядку і структури.

Християнство вчить, що справедливість не може бути досягнута лише людськими силами та ресурсами. Бог має остаточне слово в будь-якій суперечці або конфлікті, і тільки він може дати справжнє рішення, яке буде відповідати його вищому закону і його волі. Християнство вчить також, що справедливість не може бути досягнута тільки через помсту, але через милість і прощення. Бог проявляє свою милість і прощення до нас, і ми повинні проявляти цю ж милість і прощення до наших суперників.

Християнство також вчить, що всі люди рівні перед Богом, і що ніхто не повинен бути привілейованим. На жаль, цей принцип загальної рівності перед законом дотримувався далеко не завжди.

Іслам

Іслам – це релігія, яка встановлює певні принципи та стандарти справедливості. Ці принципи і стандарти засновані на Корані і сунні (прикладах ісламського пророка Мухаммеда), і призначені для забезпечення справедливості і рівності перед законом.

Основний принцип правосуддя в Ісламі полягає в тому, що всі люди рівні перед законом і мають право на справедливий процес. Цей принцип підкреслює, що ніхто не повинен бути звинувачений і позбавлений своїх прав без належного судового процесу,

Іслам також вчить, що правосуддя повинно бути справедливим, неупередженим та незалежним.

Висновки

В цілому ми бачимо, що всі релігії в загальних рисах дивляться на правосуддя однаково і засновані на загальних принципах таких як рівність всіх перед законом і невідступність торжества справедливості. Нехай світську служительку справедливості, давньогрецьку богиню Феміду і зображують із закритими очима, проте, справедливість на Вселенському рівні обов’язково восторжествує, думаю в цьому твердженні будуть згодні буддист з християнином і мусульманином.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers