Школа дітей навчених «літати»

Posted by on

талановиті діти

У заключній п’ятій лекції про дітей високих стандартів, поговоримо про практичну сторону школи «Genios – 3М». Спочатку кілька загальних тез. У школі “Genios-3М” немає виховання і немає освіти, а є цілісне (голограмне) навчання. Це коли в процесі навчання (в школі, на природі, в спортзалі) беруть участь п’ять факторів в цілісній єдності: виховання, освіта, тренування енергетичного і мозкового ресурсу, високі стандарти в поведінці. Одне в іншому. Одне неможливо без іншого. У школі прогресивного навчання немає педагога і психолога, а є мотиватор (тренер), який навчає (створює мотивацію) у дітей бажання «літати».

Вірніше, це може бути психолог або педагог, навчений високим стандартам в: поведінці, спілкуванні, власній харизмі і особистій гідності. Все це необхідно для того, щоб в процесі навчання, діяти на психіку своїх учнів на високому рівні невербальної педагогіки. Не стільки навчати дітей за допомогою мови, скільки на власному прикладі показувати, що таке людина високих стандартів. Мотиватор повинен досконало володіти прийомами невербальної поведінки в: постановці правильної мови, вміти слухати і чути, задавати питання по темі і аргументувати відповідь, впевнено говорити, благородно рухатися і гідно вести себе в будь-якій ситуації.

Школа «Genios-3М» – це навіть не школа, тобто системне навчання, а свого роду «майданчик», «навчальне середовище» або «академія» за типом платонівської, без чіткої межі уроку, постійного сидіння за партою і перерв. Якщо мотиватор захопив дітей своєю оригінальною поведінкою, то не важливо де проходять заняття: в класі за партою, на свіжому повітрі в тіні дерев, в спортзалі або на лузі біля річки, головне мотивувати в дитячій психіці бажання «літати».

У школі «Genios-3М» три вікові категорії. 2-5-ть років, – «Діти диво квітів». 5-7-м років – «діти диво-сенситиви». 7-14-ть – «Діти високих стандартів». У першій категорії, ми вчимо дітей «феноменальному польоту». У другій категорії, навчаємо дітей високим стандартам образно-чуттєвого сприйняття світу. У третій категорії (Шкільний вік) вчимо дітей високим стандартам в: розумі, гідній поведінці, морально-вольовій сфері. Якщо навчати дитину з семи років (третя категорія), то необхідно в інтерактивному режимі пройти два попередніх курси («феноменальний політ» і «діти диво-сенситиви»). Навчання високим стандартам може проходити в: школі, в тіні дерев (платонівська академія) і в спортзалі. Особливе значення для виховання особистої гідності дітей 7-14-ти років, відводиться спортзалу по програмі “Хардокс” (тренування вольових якостей, динамічна медитація, прикладна самооборона, гідна поведінка).

Всі школи вчать дитину розуму, але не навчають її «літати» або феноменальному сприйняттю світу. У школі прогресивного типу, дитина розвиває свій мозковий ресурс до максимально-ефективного (тотального) функціонування «двох крил» (двох півкуль мозку). При розвиненому мозковому ресурсі, особливо в 14-ть років, дитина автоматично виходить на благородну особисту гідність і високі морально-вольові якості. Вона переходить на наступну (автономну) фазу свого розвитку: самонавчання, самоорганізація, самодисципліна, саморозвиток. Без уміння “літати”, неможливо досягти високих стандартів в: розумі, поведінці, вольовому подоланні. І перейти на третю фазу свого розвитку. Перша фаза, – феноменальна. Друга, – високі стандарти. І третя, – автономна або тотальна самоорганізація.

Перейдемо до конкретної практичної програми школи «Genios-3М»

1.Феноменальний розум. Центральною ланкою всієї школи «Genios-3М» є феноменальний розум. Без феноменального розуму або розвиненого мозкового ресурсу, неможливо досягти високих особистісних стандартів. У частині практики розвитку феноменального розуму, ми використовуємо метод «феноменального прориву» з одночасного вивчення великої кількості слів трьох іноземних мов. «Слово» – в лівій півкулі мозку. «Образ» слова, в правій півкулі. Таким чином, вчимо дитину тренувати силу «двох крил». У 5-7-м років, вчимо дитину «інтуїтивно-медитативному читанню тексту». Це коли дитина не читає, а «бачить» розгортання подій на споглядальному рівні розуму.

2.Збільшення мозкового ресурсу. Всі діти, які пройшли інтелектуальну школу навчання (діти з «одним крилом»), мають досить слабкий мозковий ресурс, з домінантою лівої півкулі мозку. Завдання школи «Genios-3М», навчити дитину спиратися на «два крила». Відкрити у своїй психіці феномен «синхрон», який сприяє розвитку: а) тотальної уваги, б) фантомної (казкової) уяви, в) феноменальної пам’яті, г) повної мотивації (віра + воля) і феноменального духу. Всі ці п’ять якостей, прекрасно навчаються і феноменально тренуються в душі дитини навченої «літати». Те, що ми називаємо феноменом «геніос» або «вершиною власної гідності».

3.Феноменальний розвиток: вокальних, художніх і артистичних базових даних. Мова йде не про розвиток цих здібностей до професійного рівня. У прогресивному навчанні головне розвинути феноменальні якості в постановці: голосу, ритму, руки художника, виразної поведінки. Наприклад, при розвитку прогресивних вокальних даних, головне не стільки навчитися співати, як феноменально «чути» свій голос. Художник, у якого розвинені «два крила», цілком здатний побачити на чистому аркуші паперу голограму того, що збирається зобразити. Залишиться, обвести те, що він феноменально бачить. Діти з феноменальним ресурсом розуму, не грають роль у виставі. Вони живуть станом душі в епіцентрі події. У них образно-чуттєва сфера їх діяльності розвинена на найвищому рівні. Їм не треба прикидатися, так як навчені «літати», здатні тотально центруватися на моменті.

4.Тренування благородної поведінки: дитину високих стандартів необхідно обов’язково навчити; правильної мови, вмінню слухати і чути, здатності задавати питання і вмінню інтуїтивно знаходити відповідь, впевнено говорити, правильно дихати (без хвилювання). Всі ці феноменальні якості проходять навчання в дитячій психіці за трьома напрямками. Перше і найголовніше – особистий приклад мотиватора (тренера). Другий (індивідуальний) напрямок. Навчати дитину красиво, з інтонацією і тембром в голосі, висловлювати свою живу думку. Умінню, не перебиваючи благородно слухати, а найголовніше «чути» співрозмовника. Вчитися задавати конкретні уточнюючі питання по темі. Уникати загальних питань, що ведуть в сторону нитку розмови. Відповідати на питання, вишукуючи різного роду аргументи. При цьому говорити впевнено, чітко і благородно. Не забувати правильно дихати, тобто не хвилюватися навіть тоді коли не знаєш відповідь. Відповідь прийде сама собою на рівні інтуїтивного роздуму на задану тему. Третій напрямок, стосується самостійного навчання (Самонавчання) благородної поведінки в життєвих ситуаціях.

5.Кінестетичне тренування (вміння благородно рухатися) дитини високих стандартів. Здається немає нічого простішого. Тримай гордо поставу. Не поспішаючи, роби впевнені рухи. І завжди будь в центрі уваги. Насправді, – це все те, що становить зовнішнє благородство. Якому можна навчитися, шляхом тривалого тренування і постійної уваги за своїми діями. Є інше, а саме “внутрішнє благородство”, яке є “фігурою” (центральною ланкою), благородної поведінки дитини високих стандартів. А зовнішнє благородство служить «фоном» або «майданчиком» прояву «внутрішнього благородства». В результаті виходимо на феноменальну гештальт-ситуацію, коли «фігура» і «фон» складають єдине ціле. Розвиток феноменальної кінестетики проходить за тими ж трьома напрямками, що і у всій програмі школи. Перший напрямок, – благородний рух з внутрішньою гідністю самого мотиватора (тренера). Друге, – індивідуальні заняття або постановка граціозних рухових рефлексів. Третє, – самостійне тренування в: школі, спортзалі, житті.

6. Тренування гідної поведінки. Тренування проходить в основному в спортзалі або на свіжому повітрі. Діти високих стандартів, в сучасних умовах, обов’язково повинні бути: а) фізичними тренованими (розвинений фізичний енергопотенціал), б) вести здоровий спосіб життя (своя система здоров’я) і б) володіти прийомами прикладного самозахисту (вміти захистити себе в екстремальній ситуації). Для цієї мети в школі «Genios-3М», розроблена спеціальна програма «Хардокс» (благородний метал) складається з: а) ранкової динамічної медитації, б) бойовий медитації з елементами самозахисту, в) прикладних прийомів самозахисту в екстремальних ситуаціях. Це не спортивна секція з навчання дитини бойовому ушу або карате. І не уроки фізкультури.

А феноменальний (з використанням двох півкуль мозку) метод вести себе гідно в будь-якій екстремальній ситуації. Особливо це стосується практики захисту себе або іншої людини, в бойовій обстановці. На базі ушу, айкідо, карате і самбо, ми вчимо дітей прийомам самозахисту в надії на те, що все життя, вже доросла людина, буде підтримувати високий рівень бойового духу. “Хардокс”, – це ключове слово, коли необхідно ввести себе в бойовий або вольовий стан. Програма «Хардокс» для занять у спортзалі має три етапи: а) бойова динамічна медитація, б) 20-ти хвилинна перерва для тренування двох півкуль мозку в режимі «синхрон», на базі феноменального запам’ятовування слів трьох іноземних мов, в) прийоми прикладного самозахисту.
«Прикладний самозахист або «Хара-до», – це розучування прийомів не для спортивних змагань, а в конкретній екстремальній ситуації у трьох бойових режимах: а) «м’який варіант» (прийоми айкідо і самбо), б) «жорсткий варіант» (ударна техніка захисту) і в) бойовий варіант, коли необхідно знешкодити супротивника (коронні прийоми захисту).

7. Тренування високих творчих стандартів: «креатив» (нова ідея), «інтуїтив» («внутрішній голос»), сенситивне надпочуття (три рівня чуттєвого сприйняття світу), «феномен» (вміння «фонтанувати» ідеї), дослідницька діяльність (розробка теми, новий погляд на ситуацію, «фонтанування» ідеї).

8. Впевненість у; власній мові, голосі, русі з точки зору естетичної етики (краси в поведінці). Тренування впевненості в комунікації з великою аудиторією людей. Вміння відчувати енергетику своїх слів, своєї мови, своєї поведінки на людях.

9. Високі морально-вольові якості в життєвих ситуаціях. У школі «Genios-3М», діти вчаться: а) брати відповідальність на себе б) приймати інтуїтивні рішення, вольового подолання труднощів, асертивності або цілеспрямованості.

10. Високі особистісні стандарти в: самонавчанні, самодисципліні і почутті високої гідності. “Почуття високої гідності” – це феноменальна якість дітей майбутнього бачити світ у голограмному світлі. Більшість сучасних дітей навчені бачити світ через домінанту лівої півкулі мозку. Ми вчимо дітей «літати» на «двох крилах» для того щоб феноменально відчувати життя і цілісно бачити світ.

Для всіх тих, хто цікавиться темою виховання дітей майбутнього, мій «емейл»
E-mail:codgalena@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers